ETT MätKONSULTBOLAG GRUNDAT 2001
T. 08 - 410 143 60
Kostnadsförslag

Arninge, Täby

arninge resecentrum

I Täby byggs en ny knytpunkt för kollektivtrafiken med roslagsbanan och busslinjer. Det blir även en hel del nybyggnad samt ombyggnad av vägar och påfarter i samband till det nya resecentrumet. Bland annat byggs en ny infart till Arninge Centrum.

Karlsons Ortogonal AB bistår med mättekniker till detta projekt på uppdrag från NCC.

NCC:s del beräknas vara färdigställt i oktober 2021.

Nynäshamn, Norvik

Norvik

Stockholm hamnar bygger nu en ny hamn norr om Nynäshamn. Hela hamnen omfattar 1400 kajmeter, 7 kajplatser, och 4 containerkranar. Containerhamnen ska ha en kapacitet på 300 000 containrar per år. Containerterminalen kommer att ersätta containerhanteringen i Frihamnen i Stockholm och drivas av den Hongkong-baserade terminaloperatören Hutchison Port Holdings. Veidekke Anläggning har fått i uppdrag av Stockholm Norvik Hamn att bygga mark- och konstbyggnader för en del av järnvägslinjen mellan Nynäsbanan och Norvik Hamn.

Vi kommer på uppdrag av Veidekke sköta utsättning för en del av projektet.

Barkarby, Järfälla

ROBOTHöjden

Under kommande år ska Stockholms tunnelbana byggas ut kraftigt. Som en del i detta arbete har NCC fått i uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana att anlägga två arbetstunnlar under Barkarbyfältet mellan E18 och Akalla.

Arbetstunneln Robothöjden kommer att bli 180 meter lång och arbetstunneln Landningsbanan blir 190 meter lång, tunneln Robothöjden kommer också att fungera som tillfartstunnel/servicetunnel när tunnelbanan till Barkarby är färdigställd.

Karlsons Ortogonal AB kommer på uppdrag av NCC sköta utsättning för en del av projektet.

Den totala tiden för utbyggnaden är 12 månader med start i mitten av februari 2019.

Skärholmen, stockholm

E4 Förbifart STHLM Sätra/Skärholmen

Subterra heter det tjeckiska bolag som driver tunnlarna från Kungens kurva under Kungshatt till Lovön på Ekerö. I Skärholmen och Sätra byggs tunnlarna från båda håll. På- och avfarterna till tunnlar kommer att ligga mitt i E4/E20 i höjd med IKEA samt söder om Bredängs trafikplats. Tunnlarna kommer när det är färdigt gå från Kungens kurva till Häggvik. Karlsons Ortogonal AB utför på uppdrag av Subterra mätning under detta projekt. På trafikverkets hemsida kan man läsa mer om projektet.
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-stockholm/Om-projektet/

Häggvik, Sollentuna

E4 förbifart sthlm Trafikplats Häggvik

NCC bygger nu de nordligaste anslutningspunkterna för Förbifart Stockholm, den 21 km långa led som ska binda samman de norra delarna av Stockholms län med de södra. Trafikplats Häggvik innefattar 2 betongtunnlar, 4 broar, ledningsarbeten, dagvattenhantering, stödmurar, brand- och bullerskydd med mera.
Karlsons Ortogonal AB utför på uppdrag av NCC mätning under detta projekt. På trafikverkets hemsida kan man läsa mer om projektet.
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-stockholm/Om-projektet/

Hur kan vi hjälpa dig?