ETT MätKONSULTBOLAG GRUNDAT 2001
T. 08 - 410 143 60
Kostnadsförslag

Om oss

Företaget startades 2001, från att ha varit en enmansrörelse har Karlsons Ortogonal blivit ett stabilt och erfaret företag med många återkommande kunder och samarbetspartners. Vi är det tryggaste valet vid mätuppdrag inom byggverksamhet i Stockholms län. Detta uppfyller vi genom att alltid se till våra kunders och samarbetspartners behov och göra vårt yttersta för att tillgodose behovet. Kvalitetssäkring av våra tjänster är en nyckelfråga för oss. Därför arbetar vi med branschens bästa mätutrustning och våra medarbetare får den kompetens och behörighet som krävs för att utföra mätuppdraget korrekt och säkert. Våra medarbetare är självgående och vi samarbetar alltid med våra kunder för att ge bästa, möjliga leverans.

Historia

Karlsons Ortogonal är ett familjeföretag i grunden som idag drivs av andra generationen Karlson tillsammans med anställda och partners. Vi har på kort tid blivit en stor aktör i branschen, detta genom både organisk tillväxt samt förvärv.

2001

Karlsons koordinater grundas

Företaget grundades av Mats Karlson och första kontoret var i Hägersten.

2015

ny vd

Efter 6 år som anställd tog 2015 Olle Karlson över som VD efter sin far. Från denna tidpunkt och framåt utvecklades bolaget i rask takt och nya affärsben och inriktningar blev en naturlig del av företaget.

2017

FÖRVÄRV AV ORTOGONAL AB

Som ett led av våra fortsätta expansion förvärvade vi 2017 ett annat bolag inom samma bransch, Ortogonal AB. I och med denna sammanslagning utökade vi våra marknadsandelar och förstärkte vår position som en viktig aktör.

2019

fusion av bolagen

2019 gjordes en fusion av Karlsons Koordinater och Ortogonal och tillsammans blev de båda bolagen Karlsons Ortogonal AB. Idag är vi en viktig aktör inom vår bransch och ser med spänning mot vad som komma skall.